Utbyggnaden fortsätter söder om Hemsjövägen/Edsåsvägen/Lövhultsvägen.
För närvarande håller vi på att kanalisera nedanför Hemsjö Kyrkskola, och kommer de närmaste veckorna göra klart vid Barnabäcksvägen, Lövhultsvägen intill, för att sedan komma in på Kärrbogata.
Efter detta planera vi att gå vidare österut utefter Edsåsvägen, Hemsjö Dalenvägen osv.


2017-11-03

Har ni intresse att få en fiberanslutning inom närtid, så går ni in och gör er beställning direkt på fliken ”Fiberbeställning” ovan. Vill ni finansiera anslutningen med ett fiberlån, så finns ett erbjudande från Sparbanken också på hemsidan. Nätet är ett öppet nät, men i grunden levererar vår Tjänsteleverantör Bogalnet en internetanslutning 500/500 Mbit till en månadskostnad av 344:- (inkl. nätavgiften som redovisas separat.)

När vi sedan har fått in beställningarna, meddelar vi strax om tillräckligt många vill få anslutningen och har skapat en förutsättning för att kunna bygga inom ert område. Observera att majoriteten inom ert område måste beställa, om vi skall kunna bygga för kanalisationen i dessa landsbygdsmiljöer är mycket kostnadskrävande. Finns inga förutsättningar att bygga, så har ni inte förbundit er med att beställa, och vi släpper i så fall ert område och bygger vidare på andra. Kort sagt: Där vi beslutat att bygga bygger vi om majoriteten inom området vill få nutids-framtidslösning med en fiberanslutning.

Varmt välkommen till Hästeryd Fiber!


Utbyggnaden fortsätter

2017-04-07

Vi tackar för det trevliga informationsmötet vi hade senast 30 mars inför den fortsatta utbyggnaden. Under februari har vi nu gjort färdigt Gamla Kungsvägen södra delen, där alla abonnenterna är igång sedan mitten av februari. Kanalisationen har parallellt fortsatt via Lycke, Skattegården, Bergagården, Snus2 och är i påskveckan nu framme mitt emot Barnabäcksvägen. Strax kommer vi sedan att blåsa ner huvudstammen och få igång alla abonnenter som beställt efter sträckan. Nu projekterar vi för att så fort som möjligt bygga vidare på nätet och möta behoven, samt skapa en större nät för framtiden. Hade du inte möjligt att närvara, så finns det mesta att läsa här på sidan, och så har du säkert någon granne som du kan fråga.

Vi har nu bestämt oss för att i nästa etapper bygga vidare enl. nedan:
De områden som närmast står på tur är:

- Söder om Hemsjövägen
- Barnabäcksvägen
- Kärrbogata
- Simmenäs
- Pålstorp mm.

Hur snabbt vi kan komma igång i respektive område beror nu på dig och de beställningar vi får in. Vi planerar sedan att starta grävarbetena, så snart som möjligt under försommaren och vissa delar efter semestern. Majoriteten av fastigheterna i respektive område måste vi få in då kanalisationen-grävarbetena är mycket kostsamma.

Tack till er som i dagarna redan beställt!

Vi har nu uppdaterat beställningsformuläret ”Fiberbeställning” där du gör din beställning:
Flera har sagt att de vill vara med, men måste i så fall göra sin beställning via formuläret - Klicka här

I annat fall så kan vi inte praktiskt hantera sakerna.

Varmt välkommen till Hästeryd Fiber!

Ha nu en trevlig påsk och vår!Nu bygger vi vidare på fibernätet!

2016-12-01

Vi tackar för det trevliga informationsmötet vi hade 1 december inför vidare utbyggnad. Nu projekterar vi för att så fort som möjligt bygga vidare på nätet och möta behoven, samt skapa en stabilare-större nät för framtiden. Hade du inte möjligt att närvara, så finns det mesta att läsa här på sidan, och så har du säkert någon granne som du kan fråga.

Vi har nu bestämt oss för att i nästa etapper bygga vidare enl. nedan:
De områden som närmast står på tur är:

-Resterande delar av Hemsjövägen.
-Bergagården-Lycke-Skattegården.
-Resterande delar av Hästeryd
-Släviksvägen och eventuellt också Hallstorp.
-Sedan finns det några få fastigheter kvar i Ryd.


Hur snabbt vi kan komma igång i respektive område beror nu på dig och de beställningar vi får in.
Vi planerar sedan att starta grävarbetena runt årsskiftet.
Majoritet i respektive område måste vi få in då kanalisationen-grävarbetena är mycket kostsamma.

Tack till er som i dagarna redan beställt!

Vi har nu uppdaterat beställningsformuläret ”Fiberbeställning” där du gör din beställning:
Flera har sagt att de vill vara med, men måste i så fall göra sin beställning via formuläret - Klicka här
I annat fall så kan vi inte praktiskt hantera sakerna.

Varmt välkommen till Hästeryd Fiber!

Ha nu en trevlig Adventstid!Nu är fibernätet sedan några månader igång, och vi bygger vidare!
2016-11-28

I förra veckan så fick vi också starta upp senaste etappen till dem som beställt på Bysjövägen och strax ovanför på Hemsjövägen. Nu projekterar vi för att så fort som möjligt bygga vidare på nätet och möta behoven, samt skapa en stabilare-större nät för framtiden. För de områden som nu är aktuella har vi lagt en ”Flyer” i brevlådorna inför ett informationsmöte i veckan.

Informationsmöte för nya utbyggnadsetapper:
Tid: Torsdag 1 december kl. 19.00
Plats: HasselHolms lokal Gamla Hemsjövägen 2 gula ladan. (Ingång vid gröna dörren via verkstaden.)

På plats kommer också att finnas:
Bogalnet. Tjänsteleverantörern

Pernic Data: som kan hjälpa till om du behöver hjälp med installationer av nätverk m.m.
i din fastighet etc. i denna nya värld.

PS. Du som finns på vår maillista-får vår mail och redan finns inom kanaliserat område, men tvekat att beställa?
Kom gärna med på mötet och lär dig mer om fiber.DS.

2016-09-11
Strax kan du börja surfa titta på TV, telefonera via fiber.
Nu har vi börjat med inblåsningarna till fastigheterna i Ryd och Hästeryd!

Tack till er som beställt anslutningen!

Nu i förra veckan v. 36 så började vi inblåsningarna och montering av ändutrustningarna till er som beställt i Ryd och Hästeryd. Pema som sköter inblåsningarna har fått ut Excellistor på alla, och kommer att ringa dagen före, så att man får ”flyt” med inblåsningarna och monteringen av ändutrustningarna.
Samma sak gäller för er som i beställningen meddelat att ni vill få hjälp av Pernic Data inne i er fastighet. Pernic Data har också fått ut listor, och kommer att kontakta er.


Tidsplanen ser nu ut så här:

• De närmaste veckorna kommer vi att bli klara med inblåsningarna till er som beställt i Ryd och Hästeryd.

• Svartfiber lösningen för Bogalnet har Alingsås Energi levererat till vår nod för några veckor sedan, så där är det klart.

• Bogalnet räknar sedan med att nu efter inblåsningarna kunna starta nätet ganska omgående i månadsskiftet september-oktober.Ni som i beställningen kryssat i hjälp från Pernic behöver inte göra något mer utan all information går till dem och de tar sedan kontakt.

Här på hemsidan under fliken ”Nätverk & Wi-Fi” finns också lite uppdaterad information från Pernic.

För er som sedan vill portera ert fasta telefonnummer till IP, så hjälper Bogalnet till med denna portering utan kostnad.


Ni som inte redan har beställt i Ryd & Hästeryd
I början av nästa vecka v. 37 är absolut sista chansen att göra detta och få kampanjpriset 24.900:- Hoppar man på senare blir det avsevärt dyrare då kostnaden för inblåsning till enskilda fastigheter är högre.


Utanför ”Kärnområdet” Ryd & Hästeryd gäller i första hand nu Bysjövägen/Hemsjövägen:
Vid Bysjövägen och Hemsjövägen intill har vi fått in ett antal beställningar och har beslutat gräva-kanalisera de närmaste veckorna. Samma kampanjpris gäller som vi tidigare haft på Ryd & Hästeryd. Gör din beställning på fliken Fiberbeställning ovan.

Några av er som har beställt strax utan ”kärnområdet” som t.ex. Hemsjövägen, bortanför Karlsons i Ryd (Sköljesten) och Lycke. Här håller vi på med projektering, och kommer att återkomma till er den närmaste tiden.


Generellt att tänka på vid beställning av anslutning:
Flera har sagt att de vill vara med, men måste i så fall göra sin beställning via formuläret Fiberbeställning ovan.

I annat fall så kan vi inte praktiskt hantera sakerna.

Varmt välkommen till Hästeryd Fiber!

Ha nu en trevlig sensommar!2016-07-10
Nu kör vi igång fibernätet i Ryd och Hästeryd!


Tack för det trevliga informationsmötet vi hade 16 juni som samlade ca. 50 personer.
Hade du inte möjlighet att närvara så kan du läsa det mesta av informationen här på sidan.
Beställningen på anslutningen gör du på fliken Fiberbeställning ovan.

Tack till er som nu beställt!

Nu har vi fått in så pass många beställningar som lagt en grund att vi kan köra igång fibernätet i Ryd & Hästeryd.Tidsplanen ser ut så här:
• De närmaste veckorna kommer en kille som heter Kalle Blomqvist att åka runt och förpreparera i skåpen inför inblåsningen till fastigheterna.

• Fiberblåsningen kommer sedan att ske under augusti.

• Vårt mål är att få igång nätet tjänstesatt i början av september.

Ni som i beställningen kryssat i hjälp från Pernic behöver inte göra något mer utan all information går till dem och de tar sedan kontakt.

På vår hemsida www.hasteryd.net under fliken Nätverk & Wi-Fi finns också lite mer information från Pernic.

För er som sedan vill portera ert fasta telefonnummer till IP, så hjälper Bogalnet till med denna portering utan kostnad.Utanför ”Kärnområdet” Ryd & Hästeryd:
Några av er som har beställt strax utan ”kärnområdet” som t.ex. Bysjövägen eller strax ovanför, bortanför Karlssons i Ryd (Sköljesten) & Lycke.

Er kommer vi att ta kontakt med och här måste vi få in fler beställningar då omfattande grävarbeten först måste ske.

Vårt mål är att göra detta under hösten och starta dessa grävarbeten under augusti-september om vi kan få med tillräckligt många.Generellt att tänka på vid beställning av anslutning::
Flera har sagt att de vill vara med, men måste i så fall göra sin beställning via formuläret ”Fiberbeställning” på vår hemsida www.hasteryd.net

I annat fall så kan vi inte praktiskt hantera sakerna.

Varmt välkommen till Hästeryd Fiber!

Ha nu en trevlig sommar!